Γραφείο Διασύνδεσης ΑΠΘ

Γραφείο Διασύνδεσης ΑΠΘ

Το ΓΔ αναπτύχθηκε ως θεσμός, με σκοπό τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας μέσα από την ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας, δικτύωσης και συνεργασίας με παραγωγικούς φορείς, εργοδοτικούς φορείς και την ευρύτερη κοινωνία, καθώς και μέσα από την παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης και καθοδήγησης στους φοιτητές και αποφοίτους για το σχεδιασμό των περαιτέρω σπουδών τους και της προσωπικής τους επαγγελματικής σταδιοδρομίας.