Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας λειτουργεί από το 1994 και παρέχει ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη σε όλους τους φοιτητές και αποφοίτους του ιδρύματος σε θέματα που αφορούν στον σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους και στην προετοιμασία εισόδου τους στην αγορά εργασίας.
Αναλυτικά τα θέματα που διαχειρίζεται το Γραφείο Διασύνδεσης είναι:
• Σχεδιασμός Πλάνου Σταδιοδρομίας
• Υποστήριξη επιλογής και προετοιμασίας αίτησης υποψηφιότητας για μεταπτυχιακές σπουδές και υποτροφίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό
• Επιμέλεια Βιογραφικού Σημειώματος και Συνοδευτικής Επιστολής
• Εκπαίδευση στις Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας
• Προετοιμασία για τη Συνέντευξη Επιλογής
• Ανάπτυξης Μεταβιβάσιμων Δεξιοτήτων κ.α.
Όλες οι υπηρεσίες προσφέρονται μέσω της ιστοσελίδας και των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης του γραφείου, ενώ η συμβουλευτική υποστήριξη γίνεται είτε σε προγραμματισμένες ατομικές συναντήσεις είτε σε ομαδικά εργαστήρια (workshops) κοινού ενδιαφέροντος των επωφελούμενών μας.
Τέλος, το Γραφείο Διασύνδεσης αξιοποιεί σταθερά τους αποφοίτους του πανεπιστημίου σε δράσεις ενημέρωσης και επιμόρφωσης της φοιτητικής κοινότητας και συνεργάζεται συστηματικά με την τοπική και ευρύτερη επιχειρηματική κοινότητα για την προβολή διαθέσιμων θέσεων απασχόλησης.