Κ.Ε.ΑΣ.Μ. (Κεντρο Αστικής Μεταρρύθμισης)

Κ.Ε.ΑΣ.Μ. (Κεντρο Αστικής Μεταρρύθμισης)

Το ΚΕΑΣΜ ως ινστιτούτο πολιτικοοικονομικών μελετών ιδρύεται στην Θεσσαλονίκη την άνοιξη του 2015. Το καλοκαίρι του 2016 εξαπλώνεται και στην Αθήνα.

Το πρόγραμμα βασίζεται σε 3 πυλώνες:

τις μελέτες

τα άρθρα

τις εκδηλώσεις

keasm.gr/